مرور اصطلاحنامه هيات امناء

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی کبیری، همایون مقدم، نصرت الله ضرغام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , مديريت‌ مالي‌ , بودجه‌ , درآمد ها[1] , هزينه‌ ها , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاهها , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد واعظ زاده خراسانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ دانشگاه‌ ها , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاهها , مديريت‌ فرهنگي‌ , هيات امناء , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی کبیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرح‌ وظايف‌ , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , استقلال‌ , آموزش‌ عالي‌ , اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌ , بودجه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشگاهها , درآمد هاي‌ آموزشي‌ , شهريه‌ دانشگاه‌ ها , منابع‌ مالي‌ آموزشي‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , هزينه‌ هاي‌ آموزشي‌ , تامين مالي , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد واعظ زاده خراساني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرح‌ وظايف‌ , مديريت‌ دانشگاه‌ ها , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاهها , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , فرهنگ‌ , اسلام , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين عسگريان ابيانه، علي اصغر يزداني فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرح‌ وظايف‌ , مديريت‌ دانشگاه‌ ها , آموزش‌ عالي‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , دانشگاهها , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , راهبرد‌ها , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ملاباشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ دانشگاه‌ ها , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاهها , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ سياسي‌ , توسعه‌ فرهنگي‌ , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي سقائيان نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرح‌ وظايف‌ , مديريت‌ دانشگاه‌ ها , آيين‌نامه‌ , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاهها , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , هيات امناء , مشكلات مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر صالحی، بهاءالدین شریعت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , شرح‌ وظايف‌ , مديريت‌ دانشگاه‌ ها , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاهها , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس طائب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرح‌ وظايف‌ , آموزش‌ عالي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , دانشگاهها , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , آموزش‌ پزشکي‌ , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه قارون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوراق‌ قرضه‌ , بودجه‌ , حسابداري‌ , درآمد ها[1] , ماليات‌ ها , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , هزينه‌ ها , آموزش‌ عالي‌ , اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌ , دانشجويان‌ , شهريه‌ دانشگاه‌ ها , منابع‌ مالي‌ آموزشي‌ , هزينه‌ هاي‌ آموزشي‌ , تامين مالي , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12