مرور اصطلاحنامه عنوان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شريف حاتم بن عارف عوني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , معني‌ شناسي‌ , فهرست‌ هاي‌ عنوان‌ , کتاب‌ ها[1] , نويسندگي‌ , عنوان بندي , عنوان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا داورپناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشريات‌ ادواري‌ , نمايه‌ نامه‌ هاي‌ عمومي‌ , توصيف‌گرها , عنوان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی گرجی، فرهاد درودگریان، سیده ساره میری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ معاصر , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , عنوان , ساختار ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاريخچه يك عنوان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پي ير مارك دوبزي؛ مترجم: مهسا بخشايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌ , عنوان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

يك اسم، يك عنوان، يك جهان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشته توانگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسم‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نقد ادبي‌ , کتاب‌ , عنوان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق عسكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عربي‌ , مجله‌ ها , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مقاله‌ ها , نثر , نقد ادبي‌ , معيار ها , مطبوعات‌ ادبي‌ , عنوان بندي , عنوان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راهیابی خطا در عنوان کتاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن فاطمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , عنوان بندي , عنوان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خورشيد نوروزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاليف‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , عنوان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايلميرا دادور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , نگارش‌ , ادبيات روايي , کتيبه ها , راهبرد‌ها , عنوان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.