مرور اصطلاحنامه ارزش‌هاي فرهنگي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابك علوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ فرهنگي‌ , محيط کار , فرهنگ سازماني , ارزش‌هاي فرهنگي , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نجات بخش اصفهاني، روح الله تولايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت راهبردي , ارزش‌هاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بيتا مشايخي، فرزانه جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ , نظريه‌ ارزش‌ , هيات مديره , ارزش‌هاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاشم نيكومرام ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ ملي‌[1] , تحليل هزينه-فايده , گزارشگري , ارزش‌هاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید مؤید حکمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , عدالت , ادبيات‌ , کنايه‌ , مثل‌ ها , خرد گرايي‌ , انضباط , فرهنگ‌ ايراني‌ , آفرينندگي‌ , ارزش‌هاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق‌ اسلامي‌ , ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ , فرهنگ‌ ديني‌ , انقلاب اسلامي ايران , ارزش‌هاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ , جوانان‌ , ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ , ارزش‌هاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصراللّه آقاجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحران‌هاي‌ فرهنگي‌ , رفتار فرهنگي‌ , ارزش‌هاي فرهنگي , سياست‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد لقماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ , روشنفکري , انقلاب اسلامي ايران , ارزش‌هاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سوغات فرنگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی مصباح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مكر , تساهل‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌ , دموکراسي‌[2] , ليبراليسم‌ , ارزش‌هاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 48