مرور اصطلاحنامه آکمه‌ايسم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا سيدحسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , نقد ادبي‌ , آکمه‌ايسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رناتو پوجیولو، وی. تراس؛ مترجم: لادن مختارزاده بهادرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , شاعران‌ , انسان‌گرايي‌ , فلسفه‌ , آکمه‌ايسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بامداد آکمه ئیسم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اوسیپ ماندلشتام؛ مترجم: علی عبداللهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه‌ اسلامي‌ , ما بعد الطبيعه‌ , هنر[1] , آکمه‌ايسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ت پاخاروا؛ مترجم: آبتین گلکار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه , تاريخ‌ ادبيات‌ , شاعران‌ , نماد گرايي‌ , آکمه‌ايسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویکتور تراس؛ مترجم: علی بهبهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيبايي‌ شناسي‌ , شاعران‌ , نماد گرايي‌ , آکمه‌ايسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.