مرور اصطلاحنامه درياي خزر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 79
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ دريايي‌ , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرخ امير فريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانمارك , ايران‌شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سفرنامه‌ ها , ايرانگردي‌ , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افشين پرتو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , سفرنامه‌ ها , نقد کتاب‌ , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نيا، عيسي رمضاني دارابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , بابلسر , جهانگردي‌ , سياست‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , گردشگري‌ , درياي خزر , بررسي جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد ناظمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , حقوق‌ دريا ها , ديوان‌ لاهه‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروين فرشچي، نازنين روح شهباز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آشاميدني ها , آب‌‌ها , علوم‌ زيستي‌ , فناوري‌ زيستي‌ , محيط زيست‌ , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مژگان روشن طبري، پريسا نجات خواه معنوي، سيدعباس حسيني، نوربخش خداپرست، محمدتقي رستميان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمق , پراکنش‌ , درياي خزر , زئوپلانكتون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا غفارزاده، نازلي هنربخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[1] , بوم‌شناسي‌[1] , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهريار خالدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دريا ها , مديريت‌ منابع‌ , درياي خزر , موقعيت جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر صمداني، آرش جوانشيرخويي، شهلا جميلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اکوسيستم‌ دريايي‌ , ماهي‌ ها , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 79