مرور اصطلاحنامه انقلاب

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

انقلاب اوصاف

(فراداده‌ها)

انقلاب ماهيت

(فراداده‌ها)

انقلاب هويتي

(فراداده‌ها)

انقلاب واقعي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب , انقلاب‌ فرهنگي‌ , اصلاحات‌ آموزشي‌ , انقلاب ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Mfecane [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John Laband

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افريقاي جنوبي , انقلاب , انقلاب‌ها , علوم‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمّدباقر ذوالقدر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انقلاب , فرهنگ‌ غرب‌ , تمدن‌ غرب‌ , غرب شناسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام ولي فقيه , انقلاب , دين و دولت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن قرائتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب , سياست‌ اطلاع‌ رساني‌ , مطبوعات‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اصلاح و انقلاب در قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد مرتضي هزاوه‏اي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب , قرآن كريم , اصلاح , سياست‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ثورة ام و ثورة شعاع (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عیسى أحمد قاسم

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب , تفاوت , علت , قيام‌ عاشورا , انقلاب‌ اسلامي‌ , انقلاب‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ثورة ام و ثورة شعاع (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عیسى أحمد قاسم

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب , قيام‌ عاشورا , مردم‌ , رهبري‌ , نخبگان‌ حکومتي‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا کاشف الغطاء

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب , عراق , کانال سوئز

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم متقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا , انقلاب , براندازي‌ , ديپلماسي‌[2] , روابط بين‌ الملل‌ , جنگ نرم , رسانه‌ هاي‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16