مرور اصطلاحنامه وزارت بازرگاني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مولي نژاد و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , سياست‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ , جهاني شدن , وزارت بازرگاني , سياست‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , بخش‌ دولتي‌ , قانون مديريت خدمات کشوري , وزارت بازرگاني , وزارتخانه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مولانژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , سياست‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ , جهاني شدن , وزارت بازرگاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

منسوبین پیامبر (ص)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس هاشمی رضوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نخبگان‌ حکومتي‌ , انتخاب‌ مديران‌ , وزارت بازرگاني , نوآوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا قربانزاده کریمی، حسن صراف جوشقانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , بهره وري‌ , سازمان‌ , مديريت کيفيت , وزارت بازرگاني , مدلسازي , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كامران پدرام رازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امور دارايي‌ , حسابداري‌ , فروش‌ , مديريت‌ مالي‌ , وزارت بازرگاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحيد ناصحي فر، محمدرضا سعادت، ابوالفضل معصوم زاده زواره

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ مديران‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , ساختار اداري‌ , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , وزارت بازرگاني , توانمندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده:مهناز مهرابي زاده هنرمند؛ نویسنده همکار: عليرضا طالب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ , روان‌شناسي‌ شخصيت‌ , وزارت بازرگاني , شغل مناسب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمود مولانژاد؛ نویسنده همکار: مهدي نداف, بهروز موسي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , اقتصاد , اقتصاد بازرگاني‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , جهاني شدن , وزارت بازرگاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.