مرور اصطلاحنامه انتقال

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

راهنمای مسائل انتقال گرما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سمیع پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مکانيک‌ سيالات‌ , گرما , انتقال , نمونه سوالات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تناسخ و مقایسه آن با رجعت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج حافظی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رجعت , تناسخ , انتقال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تناسخ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه مینایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تناسخ نزولي , تناسخ , معاد[2] , انتقال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلیل مبشری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , بازار , دولت‌ , انتقال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کتایون نیلوفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ فرانسه‌ , انتقال , ادبيات مقايسه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور پيراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوهر , فطرت جاودان طلبي , ادبيات‌ فارسي‌ , جاودانگي‌ , عشق‌ , انتقال , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: اصغر ضرابي؛ نویسنده همکار: امير حسين حلبيان, مهران شبانكاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باران‌ , کشاورزي‌ , انتقال , زاينده رود

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.