مرور اصطلاحنامه درياچه اروميه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12

دریاچه ارومیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد مهرپور محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جغرافیا , درياچه اروميه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دریاچه ارومیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد مهرپورمحمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جغرافياي‌ دريايي‌ , جغرافياي‌ زيستي‌ , درياچه اروميه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت سليمي تركماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تالاب‌ها , محيط زيست‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , درياچه اروميه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر پروين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خشکسالي‌ , اقليم , درياچه اروميه , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد جهانبخش، معصومه عدالت دوست، معصومه تديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , محيط زيست‌ , منابع‌ آب‌ , بوم‌شناسي‌[1] , اقليم , درياچه اروميه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سياوش شايان، مهدي جنتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , منابع‌ طبيعي‌ , درياچه اروميه , تصاوير هوايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج جباري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروميه , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , زلزله‌ , درياچه اروميه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا حجازي زاده، زين العابدين جعفرپور، نادر پروين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيلاب‌ ها , سيل‌ , درياچه اروميه , سينوپتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اصغر آل شيخ، عباس علي محمدي، علي قربانعلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مناطق‌ ساحلي‌ , درياچه اروميه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدكاظم علوي پناه، كمال خدايي، منصور جعفربيگلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماهواره‌ ها , کيفيت‌ آب‌ , داده‌ ها , درياچه اروميه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12