مرور اصطلاحنامه خسارت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
: مورد مطالعه: استان اردبيل

بررسي نقش پليس راه در مديريت صحنه تصادفات جاده اي

[منبع الکترونیکی] : : مورد مطالعه: استان اردبيل

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صحنه , ترافيک‌ , حوادث رانندگي , آسيب ديدگي , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , نظريه‌ همبستگي‌ اجتماعي‌ , وحدت‌ ملي‌ , خسارت , خدمات بهداشتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر نیلی پور طباطبایی، مهدی علی محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ توليدي‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , نگهداري و تعمير , ماشين آلات , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حیدر میرفخرالدینی، مسعود پورحمیدی، فائزه السادات میرفخرالدینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرآيند توليد , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , مقياس‌ رتبه‌ بندي‌ , فولاد , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , داده‌ ها , خسارت , سازگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بي بي مريم معاشري، حسين نظام آبادي پور، سعيد سريزدي، سهيل آزادي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهندسي‌ برق‌ , حس بينايي , مدل راه گزيني ماركوف , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي باژن، احسان الله كبير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوريتم‌ها , مهندسي‌ رايانه‌ , ميوه و تره بار , سيب , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن گل محمديان، پريسا ياسمي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ , اعتبار(پژوهش‌) , روايي‌ (پژوهش‌) , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ , هنجار , تلفن همراه , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين محمدي، علي اصغر زينانلو، علي اصغر روشن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , حرارت , دما , زيتون , خسارت , ورناليزاسيون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت الله يزدان پناه، دلناز اوحدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , راهبرد‌ها , هواشناسي , يخبندان , سرمازدگي , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.