مرور اصطلاحنامه اشتعال

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برات قباديان، غلامرضا چگيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , موتورهاي ديزلي , اشتعال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرحسين شامخي، علي غفاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رطوبت‌ , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , سوخت‌ ها , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , شبيه سازي , احتراق جرقه اي , اشتعال , يون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود دوميري گنجي، حسن خالقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوريتم‌ها , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , مدلسازي , اشتعال , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد سليماني، سيدمهدي ميرساجدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهندسي‌ مکانيک‌ , سوخت مايع , اشتعال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي مظفري نوشري، علي صابري مقدم، مجيد شيخي ناراني، مهدي عادلي نسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ و توسعه‌ , اشتعال , ژل , پرانرژي , رئولوژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا زارعي، احد جهانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ و توسعه‌ , تفنگ , اشتعال , پرانرژي , باروت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام قنبري، امين كريميان، علي اكبر هاشمي پور رفسنجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , پژوهش‌ و توسعه‌ , موشک ها , اشتعال , پرانرژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا سويزي، محمد مولايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ و توسعه‌ , فلزات , آهن , اجسام فلزي , آلومينيوم , اشتعال , پرانرژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.