مرور اصطلاحنامه پارامتر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 50
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید صابرنیا و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بال‌گردها , مهندسي‌ مکانيک‌ , مدلسازي , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي زنديه، تقي اخوان نياكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , طراحي‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , مهندسي‌ , روش‌ شناسي‌ , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش سيدشمس طالقاني، عبدالله شادآرام، مسعود ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مکانيک‌ , مهندسي‌ مکانيک‌ , فني و مهندسي , يون , پارامتر , فركانس , پلاسما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا فلاحتي، مرتضي يميني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حرف‌ اضافه‌ , گويش‌ گيلکي‌ , مکتب‌ زايشي‌-گشتاري‌ , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رقيه ببري بناب، رمضان علي خاوري نژاد، فرزانه نجفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اندام‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ زيست‌شناختي‌ , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , گياهان , لوبيا , پارامتر , سولفات مس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رمضان علي خاوري نژاد، فرزانه نجفي، معصومه صالحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اندام‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ زيست‌شناختي‌ , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , گياهان , لوبيا , آلومينيوم , پروتئين , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن توكلي، محمود رستمي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان ايلام , آبخيز‌ها , سيلاب‌ ها , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , حوضه آبخيز , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه ملك احمدي، ساسان فرهنگيان كاشاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ بوم‌ ها[2] , گياهان , ريخت شناسي , فلفل , پارامتر , تنش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي كوچك زاده، عارف بهمني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , مدل شبكه عصبي , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر جوادي، محمد جعفري، حسين آذرنيوند، قوام الدين زاهدي اميري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاک‌ ها , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , مراتع‌ , پتاسيم , فسفر , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 50