مرور اصطلاحنامه آناليز خوشه اي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله دانائی و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهانگردي‌ , آناليز خوشه اي , گردشگری درمانی , بخش بندی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صالح محمدی بلبان آباد، هیمن فاتحی

موضوعات :

ايران , موفقيت , مهندسي ارزش , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالع ه موردي: فرآورده هاي گوشتي (سوسيس)

تقسيم بازار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

[منبع الکترونیکی] : مطالع ه موردي: فرآورده هاي گوشتي (سوسيس)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طهمورث حسنقلي پور و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار , مديريت‌ بازرگاني‌ , مدل شبكه عصبي , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجزيه و تحليل و نقد

كاربرد تجزيه و تحليل خوشه اي در مطالعات مديريت استراتژيك

[منبع الکترونیکی] : تجزيه و تحليل و نقد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: مرضيه بابائيان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت راهبردي , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماندانا امام هادي، بهلول عليجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , هواشناسي , هواي سرد , بررسي جغرافيايي , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن حيدري، رشيد سعيدآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , بادها , جغرافياي‌ طبيعي‌ , هواشناسي , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقصود بيات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , كوار , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , عمران‌ روستايي‌ , توسعه‌يافتگي‌ , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل مسعوديان، بختيار محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سنندج , آب و هوا شناسي‌ , بارش‌ها , جغرافيا , دما , همبستگي , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا اسفندياري مقدم، فرشيد دانش، فرامرز سهيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , وب‌سايت‌ها , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا كرباسي، غلامرضا نبي بيدهندي، فرامرز معطر، زهره برزگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ خاک‌ , زيست‌ شناسي‌ , فلزات , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.