مرور اصطلاحنامه نظریه محدودیت ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي رضائيان، مهدي بابايی اهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغيير نگرش‌ , جامعه‌ پويا , تفکر , مديريت تغيير , رفتار سازماني , نظریه محدودیت ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجربه شرکت گارت

حسابداری مبتنی بر محدودیتها

[منبع الکترونیکی] : تجربه شرکت گارت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان دارلینگتون و همکاران؛ مترجم: مجيد ميراسكندری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظریه محدودیت ها , شرکت گارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظریه محدودیت ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی مران جوری، راضیه علی خانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظریه محدودیت ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.