مرور اصطلاحنامه اقتصاد ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

فدرالیسم اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رضایی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , فدراليسم‌ , فدرالیسم اقتصادی , اقتصاد ایران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فدرالیسم اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , فدراليسم‌ , فدرالیسم اقتصادی , اقتصاد ایران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنگ و توسعه نیافتگی در کشورهای اسلامی

توسعه اقتصادی

[منبع الکترونیکی] : جنگ و توسعه نیافتگی در کشورهای اسلامی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم اقتصاد , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , اقتصاد ایران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.