مرور اصطلاحنامه تاريخ ترجمه قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن علي حسن مطر هاشمي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , تاريخ جمع قرآن , تاريخ رسم قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قرآن ناطق‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالكريم بي آزار شيرازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , تاريخ قرآن , ترجمه قرآن , تفاسير شيعه , تفاسير قرآن , تفاسير قرآن به قرآن , روش هاي تفسير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذرتاش آذرنوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه هاي عربي قرآن , ترجمه هاي قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد محمدی خمک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , ترجمه‌ , زبان‌ شناسي‌ , گويش‌ شناسي‌ , گويش‌ ها + , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌ , سيستان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد ترجمه های قرآن کریم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی حجت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , شبهات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 ترجمه خرمشاهی

نقدی بر ترجمه جدید قرآن

[منبع الکترونیکی] : ترجمه خرمشاهی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علی رضایی کرمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه‌هاي‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یاسین خوشحال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه هاي فرانسوي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی ترابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه هاي تركي اسلامبولي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ترجمه قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امام، عباس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , فوايد ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ترجمه، امکان و تعریف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروین بهار زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , ترجمه هاي كامل قرآن , روش ترجمه قرآن , ترجمه عرفي قرآن , ترجمه لفظي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 14