مرور اصطلاحنامه تداعي معاني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

تداعی معانی در شعر حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد طحان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , اصطلاحات‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناختي از داستان هاي مثنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قهرمان شيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , خيال‌ گرايي‌ , داستان‌ , مثنوي‌ , واقع‌ گرايي‌ , مثنوي معنوي(كتاب) , داستان پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی صادقیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , قرآن‌[1] , دیوان حافظ , حافظ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي صالحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , بازآفريني‌ , نشانه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حکايت‌ + , مثنوي‌ , نماد , گفتگو , مثنوي معنوي(كتاب) , داستان پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدكاظم يوسف پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , بلاغت‌ , حکايت‌ + , مثنوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین حسن پورآلاشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , شعر , مراعات‌ نظير , نقد ادبي‌ , اسلوب معادله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تداعي معاني در شعر حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد طحان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , عملكرد ذهن , اصطلاحات‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , خيال‌ گرايي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه معین الدینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , مشابهت , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نجف جوكار، ناصر جابري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , عملكرد ذهن , قصه‌ گويي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , قصه‌ + , مثنوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.