مرور اصطلاحنامه ترجمه تفسيري قرآن

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

ترجمه لفظي قرآن

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرمحمود انوار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه تفسيري قرآن , ترجمه قرآن , تفسير قرآن , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , نثر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه ترجمان القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: عبدالجبارخان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه تفسيري قرآن , ترجمه قرآن , ترجمه هاي قرآن , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , زبان اردو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه و تفسيري مشكل گشا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحميد صفارنيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه تفسيري قرآن , ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان قرآن , معرفي‌ کتاب‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين ذهبي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاويل قرآن , ترجمه تفسيري قرآن , تفسير به رأي , تفسير علمي , تفسير فقهي , تفسير فلسفي , تفسير قرآن , تفسير متصوفه , تفسير و مفسران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پريسا درخشان مقدم، فرح نارنجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه تفسيري قرآن , ترجمه قرآن , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , ترجمه‌ , ترجمه‌ آزاد , زبان‌ آلماني‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي مهدوي راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه تفسيري قرآن , تصحيف حديث , تقطيع حديث , احاديث‌ , وسائل الشيعه(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.