مرور اصطلاحنامه زبان شناسی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جامعه‌ شناسي‌ زبان‌

(فراداده‌ها)

خانواده‌هاي‌ زباني‌

(فراداده‌ها)

زبان‌ شناسي‌

(فراداده‌ها)

زبان‌ ها

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 47

گلستان واژه های انگلیسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معین فروردین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , زبان‌ انگليسي‌ , آموزش‌ زبان‌

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فیلیپ اشمر کا بلاشه؛ مترجم: اسلام هورن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , دستور زبان‌ , ادبيات‌ ترکمني‌ , زبان شناسي توصيفي , تركمن‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوبرت ریوز، ژاک ریس، ایو کوپنس، اریک دوگرولیه؛ مترجم: جلال الدین رفیع فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , آغاز جهان , حيات , جهان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدخل الى اعداد البحث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رفیق اسلام

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , دستور زبان‌ , زبان‌ عربي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ألفية في علم النحو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی خان مدنی شیرازی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , دستور زبان‌ , نحو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصلاح المنطق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یعقوب بن اسحاق بن سکیت؛ مصحح: محمد مرعب

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , اصطلاحات‌ , ادبيات‌ عرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

على ألفية ابن مالك

شرح ابن عقيل

[منبع الکترونیکی] : على ألفية ابن مالك

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجعفر ابراهیم کرباسی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , دستور زبان‌ , زبان‌ عربي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , نحو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر آریانپور کاشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , زبان‌ هاي‌ هند و اروپايي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , آريايي ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فلسفه زبان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویلیام پ. آلستون؛ مترجم: نادر جهانگیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , احياي‌ زبان‌ , بازآفريني‌ , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دریدا و نظریه معنا در هوسرل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالکریم رشیدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان شناسی , معنا شناسان‌ , نشانه‌ , بيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 47