مرور اصطلاحنامه تقسيمات شكلي قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اَتساع قرآن

(فراداده‌ها)

اثلاث قرآن

(فراداده‌ها)

اثمان قرآن

(فراداده‌ها)

اجزاي قرآن

(فراداده‌ها)

احزاب قرآن

(فراداده‌ها)

اخماس قرآن

(فراداده‌ها)

ارباع قرآن

(فراداده‌ها)

اسباع قرآن

(فراداده‌ها)

اسداس قرآن

(فراداده‌ها)

اَعشار قرآن

(فراداده‌ها)

اَنصاف قرآن

(فراداده‌ها)

ركوعات

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

معرفة المقارئ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصحح: محمدرضا شهيدي پور

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اجزاي قرآن , تقسيمات شكلي قرآن , مقرئ قرآن , علوم قرآني , قرائت قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جزء 20 حذب 3

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرزو امين الشريعه عظيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احزاب قرآن , تفسير قرآن , تقسيمات شكلي قرآن , قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جز 4 حزب 4

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حنا خاوريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احزاب قرآن , تفسير قرآن , تقسيمات شكلي قرآن , قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 سوره انعام

جزء 7 حزب 3

[منبع الکترونیکی] : سوره انعام

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هدا جمشيديا ن مجاور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير قرآن , تقسيمات شكلي قرآن , سوره انعام , قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 سوره الرحمن

جز؛ 27 حزب 3

[منبع الکترونیکی] : سوره الرحمن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ساره توصيفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احزاب قرآن , تفسير قرآن , تقسيمات شكلي قرآن , سوره الرحمن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.