مرور اصطلاحنامه ارتباطات

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ارتباطات‌

(فراداده‌ها)

وسايل‌ ارتباطي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 57

Time Management

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Marc Mancini

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات , فراموشي‌ , مديريت زمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

AN INTRODUCTION TO CYBERNETICS

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

W. ROSS ASHBY

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات , برنامه‌هاي‌ کاربردي‌ , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , سایبرنتیک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[رایانه کار]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات , فناوري‌ اطلاعات‌ , توپولوژي‌ , شبکه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباطات , شبکه‌ گسترده‌ , شبکه‌ محلي‌ (رايانه‌) , توپولوژي‌ , اينترنت , وب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا شباهنگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , استانداردها , حمل‌ و نقل‌ , حسابداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد طالقانی، طیبه فروغی فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , محيط فرهنگي‌ , محيط کار , مزیت رقابتی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد غروبان، احمد باصری، زینت اثباتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , تصميم‌گيري‌ , مديريت‌ , فرهنگ سازماني , رضايت شغلي , وزارت‌ نيرو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارزشها، رابطه ها، ساختار

چارچوبی مفهومی

[منبع الکترونیکی] : ارزشها، رابطه ها، ساختار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید پسران قادر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , ساختار اجتماعي‌ , مديريت‌ , نظريه‌ ارزش‌ , ساختار اداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدون عبدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , رهبري‌ , فرماندهي‌ نظامي‌[1] , رايانه‌ ها , سيستم‌ هاي‌ کنترل‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدعلی یزدان پناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 57