مرور اصطلاحنامه چابهار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا نادعلی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چابهار , ارزشيابي‌[2] , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , رقابت‌ , مديريت کيفيت , گردشگري‌ , مزیت رقابتی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

به بهانه استخاره

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن صدري مازندراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان

موضوعات :

چابهار , استخاره , تبعيد , زنداني‌ کردن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی یعقوبی، جواد شهرکی، علیرضا کرباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چابهار , بهره وري‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , پرورش‌ ماهي‌ , تحليل‌ داده‌ها[1] , ميگو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهلول عليجاني، محمود خسروي، مرتضي اسماعيل نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چابهار , آب و هوا شناسي‌ , باران‌ , بارش‌ها , جغرافياي‌ طبيعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن كامران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جزيره كيش , چابهار , قشم , صادرات , مناطق آزاد , برنامه اول توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آسيه صادقي، افشين دانه كار، نعمت الله خراساني، بابك نعيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چابهار , محيط زيست‌ , منابع‌ طبيعي‌ , نيروگاه ها , سيستم اطلاعات جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ستاري فر، حميد احمدي، حسين نصيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چابهار , توسعه‌ پايدار , موقعيت جغرافيايي , تعامل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي كاظمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان سيستان وبلوچستان , چابهار , بازار يابي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , شهروندان‌ , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سليقه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چابهار , آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , مسکن‌[1] , هواشناسي , مناطق اقليمي , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عيسي ابراهيم زاده، صادق كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چابهار , جغرافياي‌ زيستي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , مناطق‌ ساحلي‌ , ماهي‌ گيري‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , بهره برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13