مرور اصطلاحنامه دامغان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , سخنراني‌ , سال 1385

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قومس و اسماعیلیان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن شادپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , سلجوقيان‌ , مغول‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر ايراجيان، حسين مهديزاده شهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , زمين‌ شناسي‌ , کاني‌ شناسي‌ , بنتونيت , اسمكتيت , آلكالن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين افشاري، حسين حكم آبادي، عبدالغفار عبادي، حسنعلي عرب، عليرضا قربانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , زيست‌ بوم‌ ها[2] , گياهان , پسته , سرمازدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آزاده طوسي، هومن شجيعي، افشين قليچي، احسان صابري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , چشمه‌ ها , کيفيت‌ آب‌ , شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , حيوانات‌ دريايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي دماوندي، ناصر لطيفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , شاخص‌ ها , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , کاشت‌ , آفتاب گردان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي دماوندي، عليرضا دشتبان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , گياهان , نان , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهيد مسعوديان، يونس عصري، محمد نادرپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , جغرافياي‌ گياهي‌ , اراضي‌ کشاورزي‌ , زيست‌ شناسي‌ , گياهان , زيست شناسي جانوري , علف هاي هرز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفر پورعلي دارستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , رودخانه‌ ها , حيوانات‌ دريايي‌ , زيست‌ شناسي‌ , زيست شناسي جانوري , بندپايان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ويدا حجتي، اميد پاك نيا، حاجي قلي كمي، محمدصفا گل محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , بيابان‌ها , زيست‌ شناسي‌ , زيست شناسي جانوري , مورچه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11