مرور اصطلاحنامه سبزوار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر عنابستاني، زهرا عنابستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , اسکان‌ جمعيت‌ , حاشيه‌ نشيني‌ , کمربند سبز , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين فرزانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , آلودگي‌ خاک‌ , خاک‌ ها , فضاي‌ سبز , عناصر میکرو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سبزوار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , ايران‌شناسي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , بناهاي‌ تاريخي‌ , هنر و فرهنگ‌ + , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين مهديزاده شهري، زهرا مصلحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , زمين‌ شناسي‌ , کاني‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرحسين الهامي راد، سيدحسين استيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , سركه , توت , تخمير استيكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن نبوي كلات، مهدي كريمي، قربان نورمحمدي، رضا صدرآبادي حقيقي، مهدي عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کاشت‌ , کشاورزي‌ , گياهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احسان پروانه اول، مائده دهقاني تفتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , پوشش‌ گياهي‌ , بوم‌شناسي‌[1] , زيست‌ بوم‌ ها +[1] , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , زيست شناسي جانوري , بيوماس , سوسمار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلي حاتم، نفيسه استيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , آثار هنري‌ , پژوهش‌هاي‌ هنري‌ , صنايع‌ دستي‌ تزييني‌ , معماري‌ اسلامي‌ , هنر هاي‌ زيبا , آجر‌کاري , مناره‌ها , نقوش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا قرباني، حسين نبوي فرد، محمود خوشحال، سيدحمید حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , مرگ‌ و مير , حوادث رانندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طيبه مصباح زاده، حسن احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , نيروي‌ باد , ماسه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14