مرور اصطلاحنامه گرجستان

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

آلتسيخه

(فراداده‌ها)

اوچام چيرا

(فراداده‌ها)

اوچامچيره

(فراداده‌ها)

باتومي

(فراداده‌ها)

پوتي

(فراداده‌ها)

تسخينوالي

(فراداده‌ها)

تفليس

(فراداده‌ها)

تكوارچلي

(فراداده‌ها)

تلاوي

(فراداده‌ها)

روستاوي

(فراداده‌ها)

زوگديدي

(فراداده‌ها)

سگارجو

(فراداده‌ها)

سوخومي

(فراداده‌ها)

كوبولتي

(فراداده‌ها)

كوتايسي

(فراداده‌ها)

گاگرا

(فراداده‌ها)

گالي

(فراداده‌ها)

گرجستان شوروي

(فراداده‌ها)

گوري

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17
کتاب راهنمای کاربردی و اطلاعات گردشگری

گرجستان

[منبع الکترونیکی] : کتاب راهنمای کاربردی و اطلاعات گردشگری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گرجستان , راهنما ها , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , کشور شناسي , گردشگري‌

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن بشارتی راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوكراين , روسيه , گرجستان , همگرايي‌ , انسان‌گرايي‌ , خرد گرايي‌ , مذهب ارتدوکس‌ , مذهب پروتستان‌ , تثليث‌ , مذهب کاتوليک‌ , کليسا ها , مسيحيت‌ , پروتستانتيسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Georgia (country) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ronald Grigor Suny

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرجستان , آسيا , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تجلیل دانشمند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ا. گویلاوا، آ. چه ایشویلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرجستان , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايرانشناسي در گرجستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد گیوناشویلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرجستان , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ , کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , جغرافيا , کتاب‌ هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشید گیوناشویلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , گرجستان , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , روابط فرهنگي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شاهنامه در گرجستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهلا رسولي؛ تهيه كننده: داريوش ايران دوست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرجستان , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شاهنامه , گرجي ها (اقوام ايراني)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ته آشورغایا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , گرجستان , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , مثل‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي فاطمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرجستان , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آکاکی تسه رتلی(1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا آذرخشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرجستان , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شاعران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17