مرور اصطلاحنامه معشوق

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

معشوق المعاشيق

(فراداده‌ها)

معشوق اول

(فراداده‌ها)

معشوق بالذات

(فراداده‌ها)

معشوق حقيقي

(فراداده‌ها)

معشوق خاص

(فراداده‌ها)

معشوق سرمدي

(فراداده‌ها)

معشوق عام

(فراداده‌ها)

معشوق لاحق

(فراداده‌ها)

معشوق لذاته

(فراداده‌ها)

معشوق مفارق

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 21
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود پاکدل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معشوق , عرفان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاضل عباس زاده، جلیل تجلیل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معشوق , عرفان‌ , ديوان اشعار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

«ابن فارض و معرفت عاشقانه»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد گودرزی

موضوعات :

معشوق , عشق , عاشق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين آريان

موضوعات :

معشوق , سکر و صحو , عرفان‌ , جنون‌ , عاشق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لمعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم بن بزرجمهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

معشوق , ادبيات‌ عرب‌ , شعر , عاشق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیده خورشید فاطمه حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معشوق , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , غزليات حافظ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

باد در ديوان حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا سيف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معشوق , باد صبا , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , بادها , دیوان حافظ , عشق‌ , عاشق , پيام رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي صنايعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بقاء , حركت جوهري , معشوق , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , فنا , حکمت‌ متعاليه‌ , عاشق , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معشوق حافظ کیست؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی اسلامی ندوشن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معشوق , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , عشق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نفیسه اسماعیل زاده شاهرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معشوق , ادبيات‌ تطبيقي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شاعران‌ , نقد ادبي‌ , شعر , غزليات حافظ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 21