مرور اصطلاحنامه وجود ذهني

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

ذهنيات صرف

(فراداده‌ها)

وجود خيالي

(فراداده‌ها)

وجود عقلي

(فراداده‌ها)

وجود وهمي

(فراداده‌ها)

انكار وجود ذهني

وجود خارجي

نظريه اضافه

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي كشاورز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت متعاليه , فلسفه ( خاص ) , معرفت , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منيره سيدمظهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتحاد عاقل و معقول , فلسفه اسلامي , مفهوم تعقل , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی عباسیان چالشتری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضيه حقيقيه , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

وجود محمولی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن غرویان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصالت وجود , فاعل الهي , قضايا , وجود ذهني , وجود محمولي , هستي‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

وجود ذهنی از منظری دیگر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اکبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اثبات وجود ذهني , ادله وجود ذهني , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مصطفی محقق داماد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اثبات وجود ذهني , ادله وجود ذهني , شبهات وجود ذهني , لوازم وجود ذهني , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی شیروانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

معرفت شناسی و حکمت متعالیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی شیروانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت متعاليه , نيايش فيلسوف (کتاب) , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد خامنه‌ای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انكشاف , علم حضوري , ماهيت , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

غایت شناسی ادراک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویلیام چیتیک؛ مترجم: ابوالفضل حقیری قزوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خيال , شهود عقلاني , عقل , ماهيت , وجود ذهني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 22