مرور اصطلاحنامه افعال

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اثابه

(فراداده‌ها)

احضار ارواح

(فراداده‌ها)

اضلال

(فراداده‌ها)

اعمال

(فراداده‌ها)

افعال اختياري

(فراداده‌ها)

افعال اضطراري

(فراداده‌ها)

افعال الهي

(فراداده‌ها)

افعال تشريعي

(فراداده‌ها)

افعال تكويني

(فراداده‌ها)

افعال جاهل به الله

(فراداده‌ها)

افعال حسن

(فراداده‌ها)

افعال خارق العاده

(فراداده‌ها)

افعال ساحران

(فراداده‌ها)

افعال شريك الباري

(فراداده‌ها)

افعال شهويه

(فراداده‌ها)

افعال شيطان

(فراداده‌ها)

افعال عباد

(فراداده‌ها)

افعال عقليه

(فراداده‌ها)

افعال غضبيه

(فراداده‌ها)

افعال قبيح

(فراداده‌ها)

افعال مباشر

(فراداده‌ها)

افعال متولد

(فراداده‌ها)

افعال محكم

(فراداده‌ها)

افعال مخترع

(فراداده‌ها)

افعال مخلوقين

(فراداده‌ها)

تدبير

(فراداده‌ها)

تشريع

(فراداده‌ها)

تعذيب

(فراداده‌ها)

حكومت

(فراداده‌ها)

رؤيت

(فراداده‌ها)

ضلالت

(فراداده‌ها)

فعل اجسام

(فراداده‌ها)

فعل استخفاف

(فراداده‌ها)

فعل تعظيم

(فراداده‌ها)

فعل حادث

(فراداده‌ها)

فعل حكيم

(فراداده‌ها)

فعل ساهي

(فراداده‌ها)

فعل عادي

(فراداده‌ها)

فعل عالم

(فراداده‌ها)

فعل عبث

(فراداده‌ها)

فعل فاعل مختار

(فراداده‌ها)

فعل قادر

(فراداده‌ها)

فعل لذت

(فراداده‌ها)

فعل معروف

(فراداده‌ها)

فعل نائم

(فراداده‌ها)

كار هاي طبيعي

(فراداده‌ها)

هدايت ( افعال )

(فراداده‌ها)

ولايت

(فراداده‌ها)

ايجاد فعل

وجوب فعل

صفات افعال

فاعل

وقت فعل

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید