مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ ژرمن‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 72

طبل حلبی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گونتر گراس؛ مترجم: عبدالرحمن صدریه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مسخ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانس کافکا؛ ترجمه: صادق هدایت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دفترهاي مالده لائوريس بريگه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راينر ماريا ريلكه؛ مترجم: مهدي غبرائي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادبیات امروز آلمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تورج رهنما

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ژرمن‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شاعران‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: برگزیده شعرهای  برتولت برشت

من، برتولت برشت

[منبع الکترونیکی] : : برگزیده شعرهای برتولت برشت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برتولت برشت؛ مترجم: بهروز مشیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ ژرمن‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آن سوی دیوار

ستارگانی در آسمان

[منبع الکترونیکی] : آن سوی دیوار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام مقدس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ژرمن‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دروستر - هولس هوف، آنته فون، 1797 - 1848م

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ژرمن‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نويسندگان‌ , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنگ و ادبیات آلمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ ژرمن‌ , رمانتيسم‌ , نظامي‌ گري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مسخ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانس کافکا؛ ترجمه: صادق هدایت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

محاکمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانتس کافکا، آندره ژید، ژان لویی بارو؛ ترجمه: حسین هنرمندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ ملل‌ , نمايشنامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 72