مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ شرق‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 36
بهترین حکایت های خواندنی شرقی به انضمام غزلیات کفاش خراسانی

عزیز و نگار

[منبع الکترونیکی] : بهترین حکایت های خواندنی شرقی به انضمام غزلیات کفاش خراسانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ شرق‌ , حکايت‌ + , داستان‌ , شعر , غزل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شکار عقاب پیر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوانک چنک؛ ترجمه: مهدی شعبانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دو صد خورشید روی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خالد حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افغانستان , ادبيات‌ , ادبيات‌ شرق‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادبيات فارسي در روماني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ويورل باجاكو؛ مترجم: محمدعلي صوتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روماني , شرق‌ شناسي‌ , ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنه ماری شیمل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , شاعران‌ , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شرق و غرب (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد كسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , شرق‌ شناسي‌ , ادبيات‌ شرق‌ , شرق شناسان , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فردوسي و خاورشناسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد نيكوهمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , شرق‌ شناسي‌ , ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شرق شناسان , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين ساكت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , ادبيات غرب , فرهنگ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين ساكت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلمان , ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , ادبيات غرب , فرهنگ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بيگانگان آشنا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود باقرپسند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , شرق‌ شناسي‌ , ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شرق شناسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 36