مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ هند و آريا

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48
با مقدمه ای درباره مبانی فلسفه و مذاهب هند

گیتا (بهگود گیتا)

[منبع الکترونیکی] : با مقدمه ای درباره مبانی فلسفه و مذاهب هند

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: محمدعلی موحد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر حماسي , هند , سرود حماسي , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ هند و آريا , هندوستان , مذاهب +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مردم جهان بیایید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

س.ن. گویانکا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ هند و آريا , شعر هندی , ابیات هند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ببر سفید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آراویند آدیگا؛ مترجم: ابوالفضل رئوف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ انگلوساکسون‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ هند و آريا , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مرغان آواره

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رابیندرانات تاگور؛ مترجم: ع. پاشایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ هند و آريا , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آریایی ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویر گوردون چایلد؛ مترجم: محمدتقی فرامرزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار تاريخي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و اروپايي‌ , ادبيات‌ هند و آريا , فرهنگ شناسي , آريايي ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سادهانا یا تعالیم تاگور

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیده باستانی پاریزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ هند و آريا , هندوستان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه مدرسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , هند , تاريخ‌ هند , آداب‌ورسوم‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ هند و آريا , فرهنگ‌ , اسطوره‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نویسنده هند نو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمدعلی جمالزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هند , ادبيات‌ , ادبيات‌ هند و آريا , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درباره ادبیات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

همایون نوراحمر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ هند و آريا , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , زبان‌ سانسكريت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Indian Literature [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Indira Viswanathan Peterson

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ هند و آريا , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 48