مرور اصطلاحنامه کالا هاي‌ مصرفي‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر گرایلی، فرزانه کرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , قرارداد هاي‌ کالا , کالا هاي‌ مصرفي‌ , ايران , نگهداري و تعمير , کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسین نیکوکار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , انبارداري‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , ايمني‌ , آموزش , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا مهدی، محمد صورآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حفظ و نگهداري‌ مواد , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , طراحي‌ , انبار‌ها , توانمندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر امیرشاهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , حفظ و نگهداري‌ مواد , ارزشيابي‌[2] , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , انبار‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی متفکر آزاد و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار يابي‌ , تقاضا , مديريت‌ بازرگاني‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , مشتريان , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طرح تامين كالا در ناجا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید فردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه ريزي اقتصادي , برنامه‌ريزي‌ , تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , تامين‌ مواد غذايي‌ , تاريخچه , ناجا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن صادقي، زهرا آقاجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق مصرف کنند گان , استرداد , تحليل‌ اقتصادي‌ , استرداد اموال‌ , حقوق‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.