مرور اصطلاحنامه واقع‌ گرايي‌ انتقادي‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

واقع گرایی انتقادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اندرو کلیر؛ ترجمه: یارعلی‌ کرد فیروزجائی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

واقع گرايي , واقع‌ گرايي‌ انتقادي‌ , واقع‌ گرايي‌ فلسفي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد درستی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

واقع‌ گرايي‌ انتقادي‌ , ساختار گرايي‌ , ساخت‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحیم ناروئی نصرتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اديان توحيدي , دين يهود , فلسفه مادي , فرا نو گرايي‌ , واقع‌ گرايي‌ انتقادي‌ , رمانتيسم‌ , روان‌ شناسي‌ , مسيحيت‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه