مرور اصطلاحنامه انقلاب‌ فرهنگي‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

صدای انقلاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لئونید آندریف؛ مترجم: نیما کوشیار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , نمايشنامه‌ها , انقلاب‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

إلي نهضة ثقافية إسلامية

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسيني شيرازي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلام و فرهنگ شناسي , انقلاب‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هنر و فرهنگ , انقلاب‌ فرهنگي‌ ايران‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , وظايف‌ اداري‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ , شوراي عالي انقلاب فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ فرهنگي‌ , ورزش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خليل اسفندياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , استقلال‌طلبي‌ , انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ , حکومت‌ اسلامي‌ , اعتماد به‌نفس‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

صدای انقلاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لئونید آندریف؛ مترجم: نیما کوشیار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ , ايران , اعتلاي فرهنگي , الگوهاي‌ فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید فتح الله مجتبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتباس‌ در ترجمه‌ , ترجمه‌ , روابط سياسي‌ , فناوري‌ و علوم‌ تجربي‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ , هويت‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ فرهنگي‌ , توسعه‌ فرهنگي‌ , اصلاحات فرهنگي , سخنراني‌ , سال 1368

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مایک فدرستون؛ مترجم: مهسا کرم پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جشن‌ ها , زندگي‌ اجتماعي‌ , نو گرايي‌[1] , انقلاب‌ فرهنگي‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , فرا نو گرايي‌ , فرهنگ‌ , هنر[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گئورگ لوکاچ؛ مترجم: مجید مددی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ فرانسه‌ , اوضاع‌ اجتماعي‌ , رمان‌ , انقلاب‌ فرهنگي‌ , واقع‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه