مرور اصطلاحنامه ادبيات غرب

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 104

هجده اثر از کریستین بوبن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کریستین بوبن؛ مترجم: حبیب گوهری راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات غرب , يك عاشقانه آرام (رمان) , داستان روایی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

يونان , ادبيات‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , شاعران‌ , شعر , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سالشمار زندگی توماس مان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید طباطبایی؛ مترجمان: سیمین دانشور، محمود حسینی زاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سال‌ نگاري‌ (تاريخ‌) + , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , نويسندگان‌ , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرامش دوستدار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان شناسی , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , غرب‌ زدگي‌[2] , غربي‌ شدن‌ + , فرهنگ‌ غرب‌ , روشنفکري , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اریخ اوثرباخ؛ مترجم: سعید ارباب شیرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازآفريني‌ , کهن‌ الگو + , نقد ادبي‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصوره شریف زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , پيرنگ‌ , داستان‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , پيش‌گويي‌ , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد قادری سهی، سیده آناهیتا کزازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , فرا نو گرايي‌ , نقد ادبي‌ , نمايشنامه‌ها , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منيره احمد سلطاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اغتنام عمر , اجتماع‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , بن‌مايه‌ (داستان‌) , شعر , طبيعت‌ گرايي‌ , نقد اخلاقي‌ , نقد ادبي‌ , نقد جامعه‌ شناختي‌ , ادبيات غرب , سعادت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افسانه صحتي، شادمان شكروي، مسعود نوروزيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , درونمايه‌ , نقد ادبي‌ , ادبيات غرب , ساختار ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

امکان روراستی با راوی!

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يزدان سلحشور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , ادبيات غرب , روايت گري , روايت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 104