مرور اصطلاحنامه تصور ( خاص )

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

تصور بديهي

(فراداده‌ها)

تصور تام

(فراداده‌ها)

تصور حدسي

(فراداده‌ها)

تصور حكم

(فراداده‌ها)

تصور كسبي

(فراداده‌ها)

تصور متعدد

(فراداده‌ها)

تصور محمول

(فراداده‌ها)

تصور مركب

(فراداده‌ها)

تصور مطلوب

(فراداده‌ها)

تصور مفرد

(فراداده‌ها)

تصور مقدمات

(فراداده‌ها)

تصور موضوع

(فراداده‌ها)

تصور ناقص

(فراداده‌ها)

تصور نسبت حكميه

(فراداده‌ها)

تصور واحد

(فراداده‌ها)

معقولات اوليه

(فراداده‌ها)

معقولات ثانيه

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

منطق، فلسفه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي مطهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام قضايا , امتناع , تصديق ( مقابل تصور ) , تصور ( خاص ) , تناقض , جزئي , حكمت اشراق , حكمت متعاليه , فلسفه اسلامي , فلسفه مشاء , قضايا , قياس , كلي , مسايل فلسفي , منطق , موضوع منطق , حدوث‌ و قدم‌ , علت‌ و معلول‌ , فلسفه‌ , وجوب‌ و امکان‌ , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسین موسویان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصديق ( مقابل تصور ) , تصور ( خاص ) , حكم ( جزء قضيه ) , قياس , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.