مرور اصطلاحنامه صفت ثبوتي ( عام )

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

اختيار

(فراداده‌ها)

اراده

(فراداده‌ها)

جود

(فراداده‌ها)

حب

(فراداده‌ها)

حيات

(فراداده‌ها)

صفت ثبوتي محسوس ( عام )

(فراداده‌ها)

صفت ثبوتي معقول ( عام )

(فراداده‌ها)

غضب

(فراداده‌ها)

غنا

(فراداده‌ها)

قدرت

(فراداده‌ها)

كلام

(فراداده‌ها)

كمال

(فراداده‌ها)

مشيت

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر سبحانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تشبيه , تعطيل , تفسير اجتهادي , تفسيرمأثور , صفت ثبوتي ( عام ) , عقايد مسيحيت , تصوف‌ , فلسفه‌ دين‌ , اسلام

منابع دیجیتالی :

مطالعه