تاریخ الصغیر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

التاریخ الصغیر
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
عربی
کتاب الکترونیکی

التاریخ الصغیر

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن اسماعیل بخاری؛ تحقیق: محمود ابراهیم زاید، یوسف المرعشلی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اهل سنت
راويان

پدیدآورندگان :

بخاري، محمد بن اسماعيل، 194-256ق.(سرشناسه)
زايد، محمود ابراهيم(محقق)
مرعشلي، يوسف عبدالرحمن(محقق)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName