مواقف

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

المواقف
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
عربی
کتاب الکترونیکی

المواقف

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحمان بن احمد عضدی؛ شارح: علی بن محمد جرجانی؛ مصحح: محمد بدرالدین النعسانی الحلبی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عقايد اشاعره
كلام

پدیدآورندگان :

جرجاني ، محمد بن علي ، - 838ق(شارح)
عضد الدين ايجي ، عبد الرحمان بن احمد ، 700 - 756ق(سرشناسه)
نعساني حلبي، محمد بدرالدين(مصحح)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName