ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮدازي و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻤﺎﻳﻪ و ﭘﻴﺮﻧﮓ در روي ﻣﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺒﻮس و ژان ﺑﺎروا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮدازي و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻤﺎﻳﻪ و ﭘﻴﺮﻧﮓ در روي ﻣﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺒﻮس و ژان ﺑﺎروا

ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮدازي و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻤﺎﻳﻪ و ﭘﻴﺮﻧﮓ در روي ﻣﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺒﻮس و ژان ﺑﺎروا

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻛﻮچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تطبيقي‌
شخصيت‌ پردازي‌
مکتب‌ اصالت‌ شک‌[1]

پدیدآورندگان :

باروا، ژان(توصیفگر)
سليمي كوچي، ابراهيم(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم. http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/61056057b12ab6760e7edda2669ff100.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName