مجموعه طبقه بندي شده كتاب كار آمار و مدل سازي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه طبقه بندي شده كتاب كار آمار و مدل سازي
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
1387
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
فارسی
کتاب الکترونیکی

مجموعه طبقه بندي شده كتاب كار آمار و مدل سازي

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنيتا عبدالهي نانواپيشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نمودار ها
آزمون‌ها
اندازه‌گيري‌
رياضيات‌
علم‌ آمار
فراواني‌ (آمار)
نمودار فراواني‌
نمونه‌ برداري‌ از داده‌ ها
مدلسازي

پدیدآورندگان :

عبدالهي نانواپيشه، آنيتا(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName