محاسبه ي خط فقر در ايران (طي سال هاي 82 - 1380)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاسبه ي خط فقر در ايران (طي سال هاي 82 - 1380)
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
1387
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
فارسی
کتاب الکترونیکی

محاسبه ي خط فقر در ايران (طي سال هاي 82 - 1380)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده باقري، خليل حيدري، حسين پيمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران
فقر
روستا ها[1]
آمار اقتصادي‌
اقتصاد سنجي‌
شهر ها

پدیدآورندگان :

پيمان، حسين(نویسنده همکار)
حيدري، خليل(نویسنده همکار)
باقري، فريده(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName