سي و هفت روز پس از سي و هفت سال

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سي و هفت روز پس از سي و هفت سال
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
1387
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
فارسی
کتاب الکترونیکی

سي و هفت روز پس از سي و هفت سال

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: شاپور بختيار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌
تاريخ‌ سياسي‌ معاصر
هيات‌ دولت‌
آخرين روزها ــ پايان سلطنت و درگذشت شاه
رژيم پهلوي

پدیدآورندگان :

بختيار، شاپور، 1294-1371.(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName