5 نوع تبلیغاتی که مردم دوست دارند!

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

5 نوع تبلیغاتی که مردم دوست دارند!
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
1387
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
فارسی
کتاب الکترونیکی

5 نوع تبلیغاتی که مردم دوست دارند!

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افکار عمومي‌
تبليغات‌
پيامک

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/2fc5b57be35e127a61cddd857fb17fb0.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName