امام خميني و مديريت تحولات سه دهه اخير جهان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امام خميني و مديريت تحولات سه دهه اخير جهان

امام خميني و مديريت تحولات سه دهه اخير جهان

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر عالميان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان شناسي
انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌
انديشه هاي‌ سياسي‌
هستي‌ شناسي‌

پدیدآورندگان :

عالميان، علي اکبر(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName