بايد بر فراز قله اداره جهان بايستيم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بايد بر فراز قله اداره جهان بايستيم

بايد بر فراز قله اداره جهان بايستيم

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ذوالقدر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغير
مديريت تغيير

پدیدآورندگان :

ذوالقدر(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName