بيم ها و اميدها براي جهانی يک دست

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بيم ها و اميدها براي جهانی يک دست

بيم ها و اميدها براي جهانی يک دست

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد عبدالله الحسينی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هژموني‌ جهاني‌
جهاني شدن
کشورهاي غربي

پدیدآورندگان :

الحسيني، عبدالله(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName