فردايی طلايی برای زنان

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

فردايی طلايی برای زنان

فردايی طلايی برای زنان

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكرم مباركی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برخورد تمدن ها
زنان‌
مسلمانان‌
تمدن‌ غرب‌
جهاني شدن

پدیدآورندگان :

کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان(توصیفگر)
مباركي، اكرم(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName