جغجغه تمدن غرب

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جغجغه تمدن غرب
 فوتبال؛ سلاحي در دست استعمار نو

جغجغه تمدن غرب

[منبع الکترونیکی] : فوتبال؛ سلاحي در دست استعمار نو

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم اردكاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسباب غفلت
استعمار نو
غارت‌ جهان‌ سوم‌
فرهنگ‌ غرب‌
فوتبال‌
تمدن‌ غرب‌

پدیدآورندگان :

اردكاني، قاسم(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName