غرب هنوز با اسكالپ پوست می درد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غرب هنوز با اسكالپ پوست می درد
 نسل كشي سرخ پوستان آمريكا

غرب هنوز با اسكالپ پوست می درد

[منبع الکترونیکی] : نسل كشي سرخ پوستان آمريكا

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیه طاهریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق انساني
تبعيض‌ نژادي‌
سرخ‌ پوستان‌
امريكا (قاره‌)
کشتار دسته‌ جمعي‌
سيا
توسعه طلبي
استعمار گري[3]

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName